Bez kategorii

Ekologiczny papier barierowy zastępuje folię

Wspólny rynek Unii Europejskiej zmierza do systemu gospodarki o obiegu zamkniętym. Pod tym sformułowaniem kryje się idea 4R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle), zamiast 3W (Wyprodukuj, Wykorzystaj, Wyrzuć). Od 2015 roku obowiązuje plan zmierzający do zamknięcia obiegu odpadów na obszarze UE, ze znowelizowanymi następnie dyrektywami z maja 2018. Europejski Zielony Ład, ogłoszony pod koniec 2019 stanowi, że gospodarka ma się stać oszczędna, neutralna w zakresie środowiskowym i oparta o recykling. W wytycznych wskazane jest, że poziom recyklingu dla materiałów opakowaniowych ma wynieść 65% do 2025 i aż 70% do 2030 roku.

Ponadto, w oparciu o „Europejską strategię na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”, po 2030 roku wszystkie opakowania w UE muszą być zaprojektowane tak, aby możliwe było ich poddanie recyklingowi lub ponowne użycie.

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych postuluje wprowadzanie po 2030 roku wszystkich opakowań w UE zdatnych do recyklingu lub ponownego użycia.

Zamiast laminatów wielowarstwowych PAP/AL, PAP/AL/PE zaleca wprowadzenie opakowań jednorodnych.

Leave a Reply