Dostawy

Paczki do 30 kg

 1. Pobranie – wysyłka przy zamówieniu do godziny 13-tej tego samego dnia-dostawa do 16tej dnia następnego roboczego, transport Naszym Przewoźnikiem
  koszt towaru + transportu z pobraniem 44,00 brutto
 2. Przedpłata – wysyłka towaru Naszym Kurierem po wpłynięciu wartości na konto
  koszt towaru + transport 38,00 brutto (na podstawie Faktury ProFormy, bądź Faktury VAT z przedłużonym terminem realizacji płatności)
 3. Przedpłata – odbiór towaru ze sklepu Państwa Kurierem po wpłynięciu wartości na konto
  wyłącznie koszt towaru (na podstawie Faktury ProFormy, bądź Faktury VAT z przedłużonym terminem realizacji płatności)

Paczki do 100 kg (europaleta)

 1. Pobranie – wysyłka przy zamówieniu do godziny 10-tej tego samego dnia-dostawa do 16tej dnia następnego roboczego, transport Naszym Przewoźnikiem
  koszt towaru + transportu z pobraniem 260,00 brutto (uwaga: przy każdym rozpoczętym 1tys zł wartości pobrania zastrzegamy sobie możliwość doliczenia 6,-zł netto)
 2. Przedpłata – wysyłka towaru Naszym Kurierem po wpłynięciu wartości na konto
  koszt towaru + transport 260,00 brutto (na podstawie Faktury ProFormy, bądź Faktury VAT z przedłużonym terminem realizacji płatności)
 3. Przedpłata – odbiór towaru ze sklepu Państwa Kurierem po wpłynięciu wartości na konto
  wyłącznie koszt towaru (na podstawie Faktury ProFormy, bądź Faktury VAT z przedłużonym terminem realizacji płatności)

DOSTAWA TOWARU

O ile sprzedający i kupujący w konkretnym przypadku nie uzgodnią inaczej, zwyczajowo przyjęty przez AUF GROUP transport towaru do kupującego zapewnia sprzedający. Koszt transportu opłaca kupujący. Za miejsce, z którego odbywa się transport według niniejszych warunków handlowych, rozumie się siedzibę sprzedającego, natomiast za ostateczne przeznaczenie siedzibę kupującego, o ile w umowie nie zostaną ustalone odmienne warunki realizacji. Za stan przekazanej przewoźnikowi przesyłki odpowiada przewoźnik do momentu prawidłowego dostarczenia przesyłki. Przesyłki są ubezpieczone na czas transportu. W obowiązku kupującego jest sprawdzenie przesyłki przy kurierze lub niezwłocznie po jej dostarczeniu a wszelkie niezgodności i uwagi w przypadku uszkodzenia przesyłki lub towaru należy zgłosić do firmy przewozowej spisując tym samym protokół szkody.
Realizacja dostawy odbywa się na podstawie przekazania i odbioru towaru za potwierdzeniem na dowodzie dostawy. Odbioru towaru dokona upoważniony pracownik sprzedającego z udziałem przedstawiciela kupującego, ew. przewoźnika. W wyniku tego zostanie sporządzony dowód dostawy (list przewozowy), w którym zostanie odnotowany wynik postępowania zdawczo-odbiorczego. Po odbiorze towaru przez kupującego sprzedający przekaże kupującemu potwierdzony dowód dostawy jako dowód realizacji dostawy. Jeżeli realizacja odbywa się przez przekazanie przewoźnikowi, w imieniu kupującego dowód dostawy potwierdzi kierowca i uzupełni na nim swoje nazwisko, numer dowodu osobistego, nr rej. pojazdu, którym przewożono towar.

Maszyny wielkogabarytowe

Przy wielkogabarytowych maszynach koszt i forma transportu ustalane są indywidualnie.

Pozostałe informacje

Zamówienia za pobraniem realizowane i wysyłane są w kolejności ich spływania, a w przypadku przedpłat w kolejności zaksięgowywania na koncie.

Faktura VAT wystawiana jest na podane dane (prosimy koniecznie o podanie nr telefonu kontaktowego celem uniknięcia błądzenia Kuriera przy dostawie), a koszty transportu są na niej odrębnie ujęte.

PODANE CENY TRANSPORTU DOTYCZĄ TRANSPORTU NA TERENIE POLSKI. CENĘ  I  MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU  POZA TEREN POLSKI TRZEBA UZGODNIĆ KONTAKTUJĄC SIĘ  ZE  SKLEPEM.

Pełne dane dla płatności przelewem:

AUF Robert Mariusz Lewandowski
86-022 Strzelce Górne
Wilcza 25
NIP: PL 554-216-15-12
REGON: 340348560

Nr Konta Bankowego w Banku mBank KONTO ZŁOTÓWKOWE

88 1140 2004 0000 3402 4815 0579

SWIFT BREXPLPWMBK (pola wolne- wpisać X)

Konto USD mBank

72 1140 2004 0000 3812 0608 5908

Konto EUR mBank

48 1140 2004 0000 3712 0024 2818

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE TOWARU

Towar zostanie zapakowany stosownie do uzgodnionego lub wybranego sposobu dostawy tak, aby został zabezpieczony przed uszkodzeniem i zniszczeniem w trakcie transportu. Za opakowanie standardowe uważa się opakowanie w kartonach, paletę, skrzynię drewnianą… Jeżeli nie wymieniono inaczej, opakowanie, właściwe zabezpieczenie towaru wraz z dokumentacją towarzyszącą wykona się według zwyczajowo przyjętych warunków AUF Group Kupującemu zostaną zafakturowane koszty opakowania i ubezpieczenia przesyłki (jeżeli strony umowne nie uzgodnią inaczej). Do tych cen zostanie doliczona odnośna stawka podatku VAT.